Armoede en Corruptie (Poverty and Corruption)

image

De hardnekkigste

Onder de ziekten

In de tropen

Is corruptie

Ontvankelijk

Zijn het meest

Kinderen

Van hardwerkende

Arme lieden

Die later ongebreideld

Macht vergaren

Met in gedachte

Nooit meer armoede

 

Poverty and Corruption (Translation)

Most persistent

Among diseases

In the tropics

Is corruption

Most receptive

Are children

Of hardworking

Poor people

As they later

Unresyrained

Gain power

With in mind

Poverty never again


About this entry