Diaspora Wet (Diaspora Act)

Nu de uitdaging

Zich opdringt

Welvaart en welzijn

Nakende zijn

Wordt de bel geluid

En steeds luider

Klinkt de lokroep

Om een helpende hand

Keert huiswaarts

Allen die vertrokken

Komt te hulp nu

In de vaart van ontwikkeling

Van dit, uw rechtmatig land

 

Diaspora Act (Translation)

Now that challenge

Imposes itself

Prosperity and welfare

Are imminent

Bells are sounding

And louder than ever

Is the lure

For a helping hand

Return home

All of you who left

Come to the aid now

In the momentum of development

Of this, your lawful land


About this entry