Samenwerking (Collaboration)

Collaboration

Hoe kan iemand zijn

Een ware representant

Van het volk

Als hij uitsluitend

Groepsgebonden

Denkt en handelt?

Weet hij niet

Dat haat en verdeeldheid

Geen basis zijn voor

Duurzame ontwikkeling

En welvaart?

Dat enkel samenwerking

Bruggen bouwt?

 

Collaboration (translation)

How can someone be

A true representative

Of the people

While he exclusively

Thinks and acts

Group bound?

Doesn’t he know

That hatred and division

Have no basis for

Sustainable development

And prosperity?

That only collaboration

Builds bridges?