Nestvervuiling (Litter Pollution)

Grondmoeder

Jij die voortdurend

Vloekt en scheldt

Op eigen land

Met gal bespuugt

Grond die je baarde

Het zal voor je komen

De Grondmoeder zal

Haar borsten voor je slaan

Je verwensingen

Zullen jou overkomen

Je hard treffen

Voor eigen rekening

Op eigen naam

 

Litter Pollution (translation)

You who constantly

Curses and insults

Your own country

With bile spits on

Soil that bore you

It will come for you

The Earth Mother will

Beat her breasts for you

Your curses

Will befall you

Hit you hard

On your own account

In your own name


About this entry