Duurzame Energie (Renewable Energy) ~(Suriname)

Suriname

Laten wij poweren

Ons geliefde land

Met zon, water en wind

Verzuip niet

In dure, schaarse olie

Power duurzame

Ontwikkeling en

Onderwijs op afstand

Zend de onderwijzer

Op beeldscherm

Naar het binnenland

Vertrouw niet enkel

Op maan en sterren

Laat schijnen het licht!

 

Renewable Energy (translation)

Let’s power

Our beloved land

With sun, water and wind

Do not drown

In expensive, scarce oil

Power sustainable

Development and

Remote education

Send the teacher

On screen

To the interior

Don’t just rely

On moon and stars

Let there be light!