Ga Vreemd (Go Alien)

Go alien

Bevrijd je

Van knellende

Historische banden

Waarmee sinds eeuwen

Je gegeseld wordt

Werp af dat juk

Van overheersing

Steeds moeten bewijzen

Je waardigheid

Kap nu de touwen

Koers naar open zee

Kijk om je heen

Ga vreemd

 

Go Alien (translation)

Free yourself

From oppressive

Historical ties

Which for centuries

Are scourging you

Throw off the yoke

Of domination

Always having to prove

Your dignity

Hood now the ropes

Head for the open sea

Look around you

Go alien


About this entry