Landrechten (Territorial Rights)

Amerindians, Suriname

Geachte land-

En rechtelozen

Hang in uw strijd

Hoezeer gerechtvaardigd

De oren niet teveel

Naar fluisteraars

Van vreemde bodem

Wat weten hun tongen

Van de hete pepers

In de pepre watra?

De vrijpostigheid

Die de casiri

Je afleert?

 

Territorial Rights (translation)

Dear landless

And disenfranchised

In your fight

However justified

Do not overexpose

Your ears too much

To foreign whisperers

What do their tongues know

About the hot peppers

In the pepre watra?

The impertinence which

Through the casirih

You unlearn?

 


About this entry