Jonge Politicus (Young Politician)

Zijn eerste toespraak

Ik hoor het klotsen

Van de moedermelk nog

In zijn zilveren stem

Mijn hart slaat over

Van de vakkennis

Met verve gepresenteerd

Als jonge palmhart

Is zijn motivatie

Daarom ik bid u

Laat de gifbeker

Voor alsnog

Aan hem voorbij gaan

 

Young Politician {translation)

His maiden speech

I hear the splashing

Of breast milk still

In his silvery voice

My heart skips a beat

At the know-how

So vigorously presented

Like young palm heart

Is his motivation

I therefore beg you

Let the cup of poison

For the time being

Pass him by


About this entry