Paradijsvogel (Bird of Paradise)

Paradijsvogel

Gevangen

In je warmte

Ets ik

Een paradijsvogel

In je rug

Elke lijn

Een vederlichte streling

Elke ronding

Een kirrende lach

Zo komt de vogel tot leven

Tot het mijn hand ontstijgt

Op de regelmaat

Van je adem

 

Bird of Paradise (translation)

Captive

In your warmth

I’m etching

A bird of paradise

On your back

Each line

A featherlight stroke

Each curve

A gurgling laugh

So the bird comes to life

Till from my hand it transcends

On the frequency

Of your breath


About this entry