Zwarte Orchidee (Black Orchid)

Black Orchid

Met schaterende lach

En wiegende heupen

Eis je ogenblikkelijk

Alle aandacht op

Mijn mooie, zwarte orchidee

Terwijl zonnestralen

Zich tegoed doen

Aan je glanzende huid

Bijten mannenogen zich vast

In je ronde vormen

Onbevangen kijk je terug

Verblindend glimlachend

Wie mans genoeg is

Die komt maar

Zeggen je uitdagende ogen

Maar overweldigd

Door zoveel openlijk

Gedurfde vrouwelijkheid

Blijkt niemand tot meer in staat

Dan wat laf bewonderend gefluit

Spottend laat je dan

Je prachtige rug zien

En je volle billen vervolgen

Hun natuurlijke cadans

Een gespannen leegte achterlatend

 
Black Orchid  (translation)

With roaring laughter

And swaying hips

You instantaneously claim

All attention

My beautiful, black orchid

While sun rays

Indulge themselves

In your shiny skin

Men’s eyes are fixed stuck

On your rolling curves

Candidly you glance back

With a dazzling smile

Who is man enough

Let him come

Your daring eyes are saying

But overwhelmed

By so much openly expressed

Bold femininity

No one is capable of more then

Some cowardly admiring whistling

Mockingly

You show your beautiful back

And your full buttocks resume

Their natural cadence

Leaving behind a tense void

 


About this entry