Sibibusi (Tropical Rain Storm) ~ (Suriname)

Suriname

Een scheur van licht

De hemel klapt neer

Boven op de aarde

Mens en dier vluchten

IJlings wordt de was

Binnen gehaald

Storm

Geselt boomtakken

Dan klettert regen neer

Op zinken daken

De regenworm

Och arme

Die vannacht verdrinken zal

 

Tropical Rain Storm (translation)

A crack of light

The sky crashes down

On top of the earth

Humans and animals take flight

Laundry is hastily

Being pulled inside

Storm

Lashes branches outright

Then rain drums down

On zinc roof tops

The earthworm

Poor thing

That will drown tonight


About this entry