Suïcide (Suicide)

Suïcide

Een witte vogel

Ontstijgt de polder

Met gebroken vleugelslag

Tussen rijsthalmen

Klinkt ontzetting

Rouwbeklag

Hoe heeft het

Zover kunnen komen?

Zag dan niemand

Het rijzen van het getij

Bij vals licht?

Waarom bleef de stilte

Zo onopgemerkt?

 

Suicide (translation)

A white bird

Transcends the polder

With broken wing strokes

Between rice stalks

Cries of horror

Mourning

How could something

Like this happen?

Didn’t anyone see

The rising of the tide

In false light?

Why did the silence

Go so unnoticed?


About this entry