Stilte

Zoals de stilte

Mij hier wil bekoren

In verlaten schaduwen

Van weleer

Loom weet ik me

Aan haar boezem verloren

Op een wiegelied

Een lieflijk refrein

Vol fluisteringen

En diepe, lange zuchten

Omspoeld door het loze

Het broze

Van tijd


About this entry